cart.general.title

Vít bắn tôn & vít tự khoan các loại

Vít bắn tôn & vít tự khoan các loại là phục kiện không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, đây là loại vật tư kim khí vô cùng quan trọng và được ứng dụng trong đa dạng ngành nghề. Vít bắn tôn & vít tự khoan các loại có tác dụng liên kết, kết nối các chi tiết với nhau tạo thành một hệ chi tiết hoàn chỉnh.