cart.general.title

Bulong, đai ốc, tán

Bulong, đai ốc, tán các loại...tuy là vật tư phụ trợ nhỏ bé song chúng lại đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và các lĩnh vực khác của đời sống. Bulong, đai ốc, tán có mặt ở bất kỳ nơi nào, giúp liên kết những chi tiết rời rạc thành một khối hoặc một tổ chức hoàn chỉnh.

Bulon + Tán
Liên hệ
Bulon đầu bằng pake
Liên hệ
Bulon đầu dù cổ vuông
Bulon đầu dù pake
Liên hệ
Bulon đầu tròn pake
Liên hệ
Bulon kép
Bulon kép
B410
Liên hệ
Bulon lục giác chìm
Liên hệ
Bulon mẳt
Liên hệ