cart.general.title

Bulong, đai ốc, tán

Bulong, đai ốc, tán các loại...tuy là vật tư phụ trợ nhỏ bé song chúng lại đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và các lĩnh vực khác của đời sống. Bulong, đai ốc, tán có mặt ở bất kỳ nơi nào, giúp liên kết những chi tiết rời rạc thành một khối hoặc một tổ chức hoàn chỉnh.